PRIVACY

Gegevensbescherming heeft een hoge prioriteit voor ons en we willen transparantie en transparantie over hoe we uw persoonlijke informatie verwerken. We hebben daarom een beleid ontwikkeld over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd.

Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan onze verplichtingen in verband met wetten, gerechtelijke bevelen en regelgevende beslissingen. Dit omvat het gebruik van uw persoonlijke gegevens om financiële informatie te verzamelen en te verifiëren bij het naleven van boekhoudregels.

Welke soorten persoonlijke informatie gebruiken we?

Wij gebruiken de volgende categorieën op het gebied van persoonsgegevens
 • klantnummer
 • bestelnummer
 • naam
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Transactiebedrag
 • transactiedatum

Welk wettelijk recht hebben we om uw persoonlijke gegevens te gebruiken?

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor ons om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij slaan uw gegevens op in overeenstemming met de Deense boekhoudwet. Daarna wordt alle informatie verwijderd of geanonimiseerd op een zodanige manier dat de informatie u niet meer kan identificeren.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

De aanbieder is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Waar slaan we uw gegevens op?

De informatie die we over u verzamelen, wordt opgeslagen in Denemarken, met name bij CompuSoft A/S Deense hostingcentra en de eigen server van de provider. Een dergelijke overdracht van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens worden alleen gebruikt door vertrouwde medewerkers van de provider. De aanbieder treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens en gebruikt de persoonsgegevens op eigen wegen. De aanbieder maakt echter gebruik van verschillende gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat we het gewenste product en de gewenste service aan onze klanten kunnen leveren. We verspreiden, verkopen of wisselen uw persoonlijke gegevens nooit uit aan derden voor marketingdoeleinden buiten de provider. Persoonlijke informatie die aan derden wordt verstrekt, wordt alleen gebruikt om u van dienst te zijn. Onder elk genoemd proces hieronder vindt u de individuele categorieën van derden.
 • Debetkaart transacties: DIBS of QuickPay
 • Boekingstransacties: CompuSoft A/S

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage:

U hebt het recht om op elk moment te weten welke persoonlijke informatie we over u hebben geregistreerd. Neem contact op met de Aanbieder en wij sturen uw persoonlijke gegevens per e-mail.

Het recht op correctie van gegevens:

U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd als deze onjuist zijn, inclusief het recht om onvolledige informatie volledig te maken.

Het recht om gegevens te verwijderen:

U hebt het recht om de persoonlijke informatie die we gebruiken op elk moment te laten verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • U heeft een onopgeloste zaak bij ons.
 • U hebt een openstaande bestelling die nog niet is voltooid
 • U heeft een financiële afspraak met de aanbieder, ongeacht de betaalmethode
 • U wordt ervan verdacht onze diensten in de afgelopen vier jaar te hebben of te hebben misbruikt
 • Uw schuld is in de afgelopen drie jaar of binnen een jaar doorverkocht aan derden voor overleden klanten
 • Als u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonlijke gegevens in verband met uw transactie omwille van de boekhoudregels
Uw recht om bezwaar te maken tegen gebruik op basis van legitieme belangen:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens op basis van de legitieme belangen van de provider. De Aanbieder zal uw persoonsgegevens niet blijven gebruiken, tenzij wij een feitelijke reden voor het gebruik ervan kunnen aantonen die zwaarder weegt dan uw wensen en rechten en/of gebaseerd is op wettelijke vereisten.

Uw recht om u te verzetten tegen direct gerichte marketing:

U hebt het recht om u te verzetten tegen direct gerichte marketing, inclusief profilering voor direct gerichte marketingdoeleinden.

 • Door rechtstreeks contact op te nemen met de provider.
Het recht op beperkt gebruik:
 • U hebt het recht om beperkt gebruik van uw persoonlijke gegevens van de provider te vragen onder de volgende omstandigheden:
 • Als u bezwaar maakt tegen gebruik op basis van de legitieme belangen van de provider, moet de provider al het gebruik van die persoonlijke informatie beperken en controleren of onze legitieme belangen voorrang hebben op die van u.
 • Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet de provider al het gebruik van die gegevens beperken en tegelijkertijd de juistheid van die persoonlijke informatie verifiëren.
 • Als de verwerking ongepast is, kunt u bezwaar maken tegen het verwijderen van uw persoonlijke gegevens en in plaats daarvan verzoeken om beperkt gebruik van uw persoonlijke gegevens
 • Als de provider uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar wel verplicht is om een juridische claim in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming zeer serieus, daarom kunt u altijd contact opnemen met de provider met vragen.

Het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit:

Als u van mening bent dat de provider uw persoonlijke gegevens op een onjuiste manier verwerkt, kunt u contact opnemen met CompuSoft via info@compusoft.dk. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming.