BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Databeskyttelse har høj prioritet hos os, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?

Vi anvender dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med lovgivning, retskendelser og myndighedsbeslutninger. Dette omfatter brugen af dine personlige oplysninger til indsamling og kontrol af regnskabsoplysninger ved overholdelse af regnskabsregler.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Vi anvender følgende kategorier inden for personlige oplysninger
 • kundenummer
 • ordrenummer
 • navn
 • postadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • transaktionsbeløb
 • transaktionsdato

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?

Anvendelsen af dine personlige oplysninger er nødvendig, for at vi kan opfylde vore lovmæssige forpligtelser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den danske regnskabslov. Herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

Udbyderen er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres i Danmark, nærmere bestemt hos CompuSoft A/S Danske hostingcentre og udbyderens egen server. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger benyttes kun af betroet personale hos udbyderen. Udbyderen agerer som dataansvarlig for dine personlige oplysninger og anvender de personlige oplysninger på egne vejene. Udbyderen benytter dog flere databehandlere, der sikrer at vi kan levere den ønskede vare og service til vores kunder. Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for udbyderen. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig. Under hver navngiven proces nedenfor kan du finde de enkelte kategorier af tredjeparter.
 • Betalingskort transaktioner: DIBS eller QuickPay
 • Booking Transaktioner: CompuSoft A/S

Hvad er dine rettigheder?

Retten til adgang:

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Udbyderen, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at korrigere data:

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Retten til at slette data:

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som vi benytter, undtagen i følgende situationer:

 • Du har en uafklaret sag hos os.
 • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsluttet
 • Du har et økonomisk mellemværende med udbyderen, uanset betalingsmåde
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
 • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne
Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på udbyderens retmæssige interesser. Udbyderen fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

 • Ved at kontakte udbyderen direkte.
Retten til begrænset anvendelse:
 • Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos udbyderen under følgende omstændigheder:
 • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på udbyderens retmæssige interesser, skal udbyderen begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
 • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal udbyderen begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
 • Hvis udbyderen ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor kan du altid kontakte udbyderen med forespørgsler.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:

Hvis du mener, at udbyderen behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte CompuSoft på info@compusoft.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.