Geschiedenis

Voorpagina » Over ons » Geschiedenis

Opgericht in 1958

De opstart

Gammelbro Camping is opgericht door Jenny en Claus Knudsen in 1958. De site opende op 1 mei 1958 met ruimte voor 50 tenten. Tegelijkertijd werd 11 ha grond gepacht voor boomgaard.

De eerste 3 jaar waren de toiletten emmers die in de giertank leegliepen en in de winter naar het veld werden gereden. De eerste winkel was een ijssalon op de binnenplaats van het oude pand, Gammelbrovej 80.

1961 – 1975

Groeipijnen

In 1961 werd een toiletgebouw gebouwd met een toilet – het huidige strandtoilet. Kamperen werd populair en de ruimte breidde zich snel uit tot ongeveer 200 eenheden. In 1965 werd de oude stal omgebouwd tot een nieuwe winkel na herhaalde uitbreidingen van de ijssalon.

Een conservatiebesluit in 1969 bepaalde dat het plein weg moest van het strandgebied en later nog verder van het strand moest komen te staan toen de huurovereenkomst met de boomgaard afliep. In 1971 werd het gebied gerioleerd. De plaats werd aangesloten en kreeg tegelijkertijd watervoorziening van het waterwerke in Årøsund. In hetzelfde jaar opende Årøsund Camping op het naburige terrein.

1976 - 1986

2e generatie

Op 1 januari 1976 nam Johannes Knudsen het beheer van de zaak over van zijn ouders. De pacht van het 11ha-land was beëindigd en een geleidelijke herpromotie en uitbreiding van de site begon. Een aantal jaren volgde met de geleidelijke uitbreiding en bouw van nieuwe dienstgebouwen.

In 1985 was de ruimte uitgebreid tot 600 eenheden.

In 1986 werd een nieuw receptie- en winkelgebouw geopend bij de nieuwe ingang van het plein.

1993 – 2005

Grootste camping in Denemarken

Het campingleven evolueerde en er waren meer en betere faciliteiten nodig. Van 1993 tot 2003 werden 3 nieuwe toiletgebouwen, een speelkamer, een cafetaria en een zwembad gebouwd.

In 2005 kocht Gammelbro Camping het naastgelegen landgoed Årøsund Camping. De samensmelting van de twee plaatsen betekende dat de totale plaats de plaats werd met de meeste eenheden die in Denemarken waren toegestaan.

2014 - 2022

3e generatie

Op 1 januari 2014 is Jacob Knudsen met 1/3 deel eigendom de plaats in gebruik genomen. Inga en Johannes Knudsen met 2/3 deel. De familie Knudsen bedankt de vele trouwe kampeerders die in de loop der jaren hebben meegewerkt aan het vormgeven van het leven op de site, en wenst nieuwe gasten welkom in het kader dat de plaats kan bieden.