Historien2017-03-27T16:54:56+01:00

HISTORIEN

Grundlagt 1958

Gammelbro Camping blev grundlagt af

Jenny og Claus Knudsen i 1958. Pladsen åbnede 1.maj 1958 med plads til 50 telte. Samtidig bortforpagtedes 11ha jord til frugtplantage.

De første 3 år var toiletterne spande der tømtes i ajlebeholderen og kørtes på marken om vinteren. Den første butik var en iskiosk i gården ved den gamle ejendom, Gammelbrovej 80.

historien grundlagt gammelbro camping

1961 – 1975

I 1961 byggedes der toiletbygning med wc. Det nuværende strandtoilet. Campinglivet blev populært og pladsen udvidedes hurtigt til ca. 200 enheder. I 1965 blev den gamle stald ombygget til ny butik efter gentagne udvidelser af iskiosken.

En fredningskendelse i 1969 afgjorde at pladsen skulle rykke bort fra strandområdet og senere rykke endnu længere bort fra stranden, når forpagtningsaftalen med frugtplantagen udløb. I 1971 blev området kloakeret. Pladsen blev tilsluttet og fik samtidig vandforsyning fra Årøsund vandværk. Samme år åbnede Årøsund Camping på naboejendommen.

historien ny gammelbro camping

1979 – 1986

Den 1. jan 1976 overtog Johannes Knudsen ledelsen af pladsen. Forpagtning af de 11ha jord var ophørt og en gradvis tilbagerykning og udvidelse af pladsen begyndte. Der fulgte en lang årrække med gradvis udvidelse og bygning af nye service bygninger.

Omkring 1985 var pladsen udbygget til 600 enheder.

1986 åbnedes ny informations- og butiksbygning ved ny tilkørsel til pladsen.

historien ny gammelbro camping

1993 – 2005

Campinglivet udviklede sig og der var behov for flere og bedre faciliteter. Fra 1993 til 2003 blev der bygget 3 nye toiletbygninger, en legehal, et cafeteria og en svømmehal.

2005

I 2005 købte Gammelbro Camping naboejendommen Årøsund Camping. Sammenlægningen af de to pladser gjorde at pladsen blev den plads med flest tilladte enheder i Danmark.

historien ny gammelbro camping

2014

Den 1. jan 2014 indgik Jacob Knudsen i driften af pladsen med 1/3 ejerskab. Inga og Johs. Knudsen med 2/3. Familien Knudsen takker mange trofaste campister, der igennem årene har været med til at præge livet på pladsen og ønsker nye velkommen i de rammer stedet kan tilbyde.

historien ny gammelbro camping