Historien

Forside » Om os » Historien

Grundlagt 1958

Opstarten

Gammelbro Camping blev grundlagt af Jenny og Claus Knudsen i 1958. Pladsen åbnede 1. maj 1958 med plads til 50 telte. Samtidig bortforpagtedes 11ha jord til frugtplantage.

De første 3 år var toiletterne spande, der tømtes i ajlebeholderen og kørtes på marken om vinteren. Den første butik var en iskiosk i gården ved den gamle ejendom, Gammelbrovej 80.

1961 – 1975

Vokseværk

I 1961 byggedes der toiletbygning med wc – det nuværende strandtoilet. Campinglivet blev populært, og pladsen udvidedes hurtigt til ca. 200 enheder. I 1965 blev den gamle stald ombygget til ny butik efter gentagne udvidelser af iskiosken.

En fredningskendelse i 1969 afgjorde, at pladsen skulle rykke bort fra strandområdet og senere rykke endnu længere bort fra stranden, når forpagtningsaftalen med frugtplantagen udløb. I 1971 blev området kloakeret. Pladsen blev tilsluttet og fik samtidig vandforsyning fra Årøsund vandværk. Samme år åbnede Årøsund Camping på naboejendommen.

1976 - 1986

2. generation

Den 1. jan. 1976 overtog Johannes Knudsen ledelsen af pladsen fra sine forældre. Forpagtning af de 11ha jord var ophørt og en gradvis tilbagerykning og udvidelse af pladsen begyndte. Der fulgte en lang årrække med gradvis udvidelse og opførelse af nye servicebygninger.

Omkring 1985 var pladsen udbygget til 600 enheder.

I 1986 åbnedes ny receptions- og butiksbygning ved ny tilkørsel til pladsen.

1993 – 2005

Største campingplads i Danmark

Campinglivet udviklede sig, og der var behov for flere og bedre faciliteter. Fra 1993 til 2003 blev der bygget 3 nye toiletbygninger, en legehal, et cafeteria og en svømmehal.

I 2005 købte Gammelbro Camping naboejendommen Årøsund Camping. Sammenlægningen af de to pladser gjorde, at pladsen blev den plads med flest tilladte enheder i Danmark.

2014 - 2022

3. generation

Den 1. jan. 2014 indgik Jacob Knudsen i driften af pladsen med 1/3 ejerskab. Inga og Johannes Knudsen med 2/3. Familien Knudsen takker de mange trofaste campister, der igennem årene har været med til at præge livet på pladsen, og ønsker nye velkommen i de rammer stedet kan tilbyde.