Handicap-faciliteter

Der er plads til alle

Alle servicebygninger, butik og café fremstår handicapvenlige, da alle ligger plant med jorden, så der ingen vanskelige trin er.

Naturligvis byder Gammelbro Camping handicappede velkommen, vi betragter os selv som en handicapvenlig campingplads. Handicapvenlige campingpladser i Danmark er ikke så udbredte, som man kunne ønske sig. Dette skyldes som regel et svært tilgængeligt terræn, fordi campingpladser jo oftest ligger ude i naturen, tit i et ujævnt område.

Men der kan gøres en del for at forbedre forholdene for handicappede, og på Gammelbro kan vi bryste os af, at alle essentielle dele er indrettet, så handicappede kan benytte dem. Dette gælder både for vores butik og café og for samtlige servicebygninger, der alle er tilgængelige for handicappede. Vi arbejder desuden løbende på generelt at gøre fremkommeligheden på campingpladsen bedre for handicappede, så vi i stigende grad kan betegne os som en handicapvenlig campingplads.

  • Servicebygninger med handicaptoilet

    • Bygning 3
    • Bygning 5
    • Bygning 8