WiFi

Trådløst internet

Gammelbro Camping tilbyder Wi-Fi af høj kvalitet. Vi ved, at mange af vores gæster ønsker muligheden for at være online, og det vil vi gerne imødekomme. Vi følger med tiden og holder vores udstyr opdateret, så det kan levere fornuftigt internet, også i spidsbelastninger.

Camping med Wi-Fi

For mange af vores gæster er det vigtigt, at de kan have internetforbindelse, også når de er på vores campingplads. Vi søger altid at opfylde vores gæsters behov, og vi har derfor de senere år fået etableret Wi-Fi af rigtig god kvalitet, så vi nu kan tilbyde camping med Wi-Fi.

Campingpladser landet over modtager gæster af mange slags. Nogle gæster ønsker det ene, andre det andet. På Gammelbro Camping søger vi at tilgodese alle besøgende, og camping med internet er nu engang i stigende grad efterspurgt af mange såvel danskere som udlændinge. Vi er derfor glade for på Gammelbro Camping at kunne tilbyde denne service af rigtig god kvalitet.