RETNINGSLINJER FOR SÆSONPLADSER

Gæster

Du er velkommen til at få gæster på besøg. Husk, at hvis de overnatter hos dig, skal de meldes i receptionen.

Strøm

Det er muligt at tænde og slukke for strømmen på sin plads ved at tilmelde sig cwallet. Det gøres ved at få tilsendt en mail fra receptionen.
Du kan også ved at sende en sms, eller ved at benytte dit Gammelbro chipkort. (Spørg i receptionen)

Håndtering af affald

Rundt omkring på pladsen er der opstillet affaldsstationer. Mindre affald skal sorteres og afleveres der. Større affald kan afleveres på containerpladsen bag ved svømmehallen. Følg vejledningen på skiltene, og vær opmærksom på, at du lægger dit affald i den rigtige container.
Græs og hækafklip skal afleveres på containerpladsen bag svømmehallen. Vi vil ikke have det stående ved vejene, eller ved miljøstationerne ude på pladsen.

Grøn nummerplade

Der er mulighed for at købe grønne nummerplader i receptionen. Grøn nr. plade er et krav, hvis du tager pladerne af din vogn.

PLACERING AF VOGNEN

Brandafstand
Minimum 3 meter til nabovogn/telt. Hold en afstand på 1,5 meter til midt hæk.
Læhegn i ”3 meter zonen” tillades, hvis de er adskilt fra vogn og telt.

Placering på pladsen

I de fleste tilfælde anbefaler vi at placere vognen til en af siderne, mindst 0,5 meter fra skel. Derved udnyttes pladsen bedst muligt. Vær opmærksom på, at den måde du vælger at opstille din vogn på, kan have konsekvenser for dine naboer.
Du må selv vælge, hvordan din vogn skal vende, om det er mod nord, syd, øst eller vest – så længe du blot overholder brandafstanden og ikke generer din nabo :-)

INDRETNING AF PLADSEN

Campingreglementet § 15:
På enhedspladsen må ikke være opført bygninger eller opstillet fritstående antenner, flagstænger eller andre faste konstruktioner. Der må ikke disponeres over enhedspladsen på en sådan måde, at den permanent har et individuelt præg.
Det er ikke tilladt at rømme græs/muld af pladsen!
Har du behov for fast grund under fx dit standby-telt, kan dette etableres ved brug af jordspyd der bores ned i jorden.
Vi accepterer trædefliser, både i plastik, træ, sten og beton. Farven skal være neutral og afdæmpet, fx grå, sort, brun. Fælles for disse trædefliser, er at de skal ligge oven på græsset. Trædefliserne må bruges, både som gangsti og som ”gulv” under havemøblerne.
Fliser anlagt før 2024, må blive liggende som de er.

Fast bund og træterrasse

Når du bygger bund til forteltet, er det tilladt at have træbund så langt taget på forteltet dækker, det vil sige at du må have fast bund i verandaen på et standbytelt, hvis det er under samme tagdug som forteltet. Det er ikke tilladt at udbygge forteltets faste bund, så den udgør en træterrasse ved siden af teltet.

Læsejl

Læsejl skal bestå af traditionel dug i neutrale farver, med jernstænger (ingen træstolper).
Alle former for træværk/konstruktioner er forbudt. Undtaget er bundopbygning under teltet.
Det er vigtigt, at pladsen hurtigt kan omdannes til sin oprindelige stand.

Hundeindhegning

Det er OK med hundeindhegning. Hold det enkelt og afdæmpet med fx en kombination af læsejl og et mindre trådhegn. Det er ikke tilladt at bruge træværk eller træhavelåger. En eventuel låge i hegnet skal være i stål og passe til trådhegnet.

Opbevaringstelt

Gælder sommersæsonpladser:
Det er tilladt at have et opbevaringstelt på pladsen, men husk brandafstand. Opbevaringsteltet skal tages ned om vinteren, eller opbevaring tilkøbes.
Gælder helårspladser:
Det er tilladt at have et opbevaringstelt på pladsen, men husk brandafstand. På helårspladser tillades, at der som alternativ til opbevaringstelt kan opsættes et købt blikskur som kan flyttes ligesom et opbevaringstelt. Farven skal være neutral og afdæmpet, og må højest være 4 m2. Brandregler gælder stadig, selvom skuret er af metal.

PLEJE AF PLADSEN

Du har selv ansvar for at holde din plads ren og pæn.
Gammelbros medarbejdere slår alt det græs, de kan komme til med deres maskiner. Det øvrige græs beder vi om, at du selv slår med jævne mellemrum. Det er muligt at låne græsslåmaskine og hækkeklipper ved receptionen.
Hvis ikke du selv har mulighed for at holde græsset, skal du lave en aftale med din nabo eller en anden person der kan hjælpe.
Hvis der er hæk på din plads, beder vi også om, at du klipper den, når den trænger, både sommer og efterår. Hækken skal være klippet inden pladsen forlades i september eller oktober. Hækkene må kun studses.
Generelt må der ikke ændres på pladsens beplantning uden forudgående tilladelse.
Alt græs- og hækafklip skal afleveres på containerpladsen bag svømmehallen. Vi vil ikke have det stående ved vejene, eller ved miljøstationerne ude på pladsen.
Der henstilles til at græsslåning og hækklipning foregår mellem klokken 9-12 eller 14-18.

NÅR PLADSEN EFTERLADES

Til vinter (Kun sommersæson)
Om vinteren har vi brug for arbejdsrum til hækklipning m.m. Derfor skal alle fortelte, redskabstelte, læhegn og stænger pakkes væk. Det er kun de med en helårsplads eller vintersæsonplads, som må lade tingene stå.
Vinteropbevaring af vogn og/eller bund og/eller redskabstelt kan tilkøbes. Hvis du har købt vinteropbevaring til din vogn, er det dit ansvar at gøre den klar til det. Det indebærer, at der skal være luft i hjulene og støttebenet skal være smurt og velfungerende.

Når pladsen opsiges

Når du opsiger din plads, er det vigtigt, at den efterlades i pæn og ordentlig stand til de næste der flytter ind.
Vi forventer, at pladsen er ryddet for ALT, dvs. at også bund, teltstænger, pløkker, gamle fliser og lignende er fjernet. Eventuelle huller skal fyldes op med sand eller jord.
Hvis ikke pladsen efterlades i ordentlig stand, opkræver vi som standard et gebyr på kr. 1000,-
Hvis vognen sælges, kan pladsen kun følge med i salget, hvis Gammelbro har givet tilladelse.

UDFASNING

Følgende punkter er under udfasning og 2024 er det sidste år. Fra 2025 er følgende ikke længere tilladt.
Varmepumper
Træterrasser som konstruktion (Trædefliser oven på græsset er OK)
Havelåger af træ (Gitterlåge i stil med trådnettet eller tråd gitteret er OK)